Veiligheid en regels

Natuurlijk draait bij Damtours om plezier maar we nemen veiligheid zeer serieus

Natuurlijk draait bij Damtours om plezier maar we nemen veiligheid zeer serieus.

Daarom zijn onze professionele chauffeurs 100% BOB om de veiligheid kunnen waarborgen.

De chauffeurs volgen vaste routes die streng gecontroleerd zijn op veiligheid. Onze bierfiets is minder dan 1,5 meter breed en voldoet daarom volledig aan de lokale wetgeving. De bierfiets omvat alcohol en, terwijl de overgrote meerderheid van de deelnemers zich zeer goed gedraagt, hebben we een verplichting naar onze stad en haar inwoners toe dat we niemand beledigen en geen personen of eigendommen in gevaar brengen.

Daarom vragen wij om de volgende regels in acht te nemen:

• Gelieve niet af te stappen als de fiets in beweging is
• Geen drankjes uitdelen aan personen die niet tot de groep behoren
• Elk dronken, gewelddadig, grof of ongepast gedrag wordt niet getolereerd
• Toon respect naar de lokale gemeenschap
• Bij beschadiging van eigendommen of bezittingen houden we u aansprakelijk voor vervolging
• Bij toilet bezoek dienen de aangewezen toiletten te worden gebruikt

Houd er rekening mee dat het niet naleven van deze regels als resultaat kan hebben dat de activiteit per direct gestaakt kan worden (zonder terugbetaling). Ook kunt u worden gemaand tot het betalen van een schadevergoeding of zelfs aangeklaagd worden.

Uiteraard heeft dit een enorme impact op het feest dus voorkom dat je in een van de bovenstaande situaties komt.